Piketten - Veien til politiyrket

Eva B. Ragde - Kriminalteknikeren

Episode Summary

I denne episoden blir kriminaltekniker Eva B. Ragde intervjuet. Hun er kanskje landets mest erfarne og profilerte kriminaltekniker. Eva er politioverbetjent ved Kriminalteknisk seksjon i Oslo politidistrikt, og har sitt daglige virke der. Hvordan er hverdagen som kriminaltekniker og hva gjør de på et åsted?