Piketten - Veien til politiyrket

Intervju med politioverbetjent og utrykningsleder ved Kriminalvakta i Oslo, Håkon Johannessen

Episode Summary

I denne episoden bli politioverbetjent og utrykningsleder ved Kriminalvakta i Oslo politidistrikt, Håkon Johannessen intervjuet. Som utrykningsleder er man øverste leder på taktisk nivå under etterforskningen i initialfasen, hvorav man samarbeider tett med politiets innsatsleder, krimvakta og øvrig patruljemannskap. Det er en særs viktig og krevende jobb, idet det legger premissene for den videre etterforskningen.