Piketten - Veien til politiyrket

Intervju om Livvakttjenesten

Episode Summary

I denne episoden blir forfatter og journalist Simon Solheim intervjuet. Han har skrevet boka "Livvakt - På innsida av PST" som nylig har blitt utgitt. Han har fulgt livvaktene tett i hverdagen, både nasjonalt og internasjonalt over en lengre periode. Han har med andre ord fått et unikt innblikk i en ellers lukket avdeling. Simon forteller om opptaket, utdanningen og hverdagen til livvaktene i PST. Ønsker du en utfordrende tjeneste i politiet, søk grunnutdanning til livvakttjenesten. Boka er et godt supplement for forberedelsene til opptaket. Takk til Simon for et givende intervju!